Новости

Hogyan lehet megtisztítani a családot

Minden tehetségünk és hatalmas támogatásunk abból a CSALÁDBÓL származik,
amelybe születtünk. De velük együtt a CSALÁDBA különféle negatív programok
is kerülhetnek: a korai özvegységtől a részegségig.

Ezért fontos nemcsak a családdal való kapcsolat kialakítása, hanem a negatív
programoktól való megtisztítása is.

Negatív programokat tekintve találkozhat a múlt szokatlan eseteivel, amelyeket
rokonai hoztak létre, és amelyek a Család minden élő tagját érintik.

Például egy testvér irigyelte a testvérét, és irigységből megölte. És most a hatás a
család minden férfi tagjára kihat. A rokonod megerőszakolt egy nőt, az megátkozta
őt, és most a családok nemzedékről nemzedékre szétesnek.

Ebben az életben végzett tevékenység a jövőben is befolyásolja a rokonságot.

Vagy talán a családjában volt egy pap, aki imáival sok őséért imádkozott. Vagy a
dédapád pálinkát főzött, és eladva azt részegessé tette az egész falut. És ma ebben a
családban minden férfi részeg.

Nemzetsége nagyon pontosan tükröződik. Minden hiba személyesen jelenik meg a
lelki problémáidban. Ez teremti meg a feltételeket azoknak a feladatoknak a magas
színvonalú megoldásához, amelyekkel eljutottál ehhez a megtestesüléshez.

Többször megtestelhetünk ugyanabban a CSALÁDBAN, a következő alkalommal
a feladatok gyökeresen megváltozhatnak, és egy teljesen más Családban más céllal
fogunk születni.

A lényeges negatív programok mellett a Család minden tagjának sok személyes
problémája van. Ezért kezdjük a CSALÁD minden tagjának megtisztításával,
beleértve mindegyiküket az egymással való kapcsolatok felülvizsgálatát is
tekintve.

A lélegzeted lefoglalja a negatív érzéseket és az idegen követeléseket. Az egész
család ilyen munkája hatalmas mennyiségű negatív energiát szabadít fel, amely
forgószéllé kavarog, kiég, és ennek az égésnek az aranyenergiáján megtisztul a
lélek.

Még erőteljesebb tisztítás folyik az egyéb negatív programokkal. Nemcsak meg
fogja érteni, hogy ősei közül ki és mit tett, hanem ezeket az okokat is tökéletesen
feldolgozza és kiküszöböli.

Az ilyen munka megváltoztatja az egész életét, és teljességgel a család
fejlődésének kilátásait is. Gyakran az ilyen gyakorlatokhoz a Család őrzői lelki
ajándékokat adnak, és a Család nemzeti hősökként kezeli Önt.
Szülők és gyermekek