Новости

De ez nem szekta?

"Két éve foglalkozom a Logikátlan módszerrel, és sok jó eredményem van. De a
férjem rendkívül negatívan viszonyul a tanulmányaimhoz, azt állítva, hogy
szektával van dolgom. Mit mondjak neki?"

A szekta mindenekelőtt egy állandóan működő csoport vagy az emberek
társulásának jelenlétét jelenti a saját világképével.

Már ebből a meghatározásból világossá válik, hogy bár van egy meghatározott
számú tanárunk, de tanulóink néhány foglalkozásra jönnek és távoznak.

Az összetétele ezeknek a csoportoknak folyamatosan változik.

Tehát mi nyilván nem vagyunk szekta. Nem is beszélve arról, hogy a tanítás nem
tartja magát az egyetlen helyesnek. Sőt, szigorúan tudományos és nem utasít el
más tudományos módszereket.

Ugyanakkor a szekta ruházattal, étellel, sajátos nyelvvel, a személyközi
kapcsolatok világos szabályozásával stb. is megkülönbözteti magát a világ többi
részétől.

Lépj be egy keresőbe, nézd meg a szekta főbb jeleit, hasonlítsd össze azzal, mi
történik valójában a foglalkozásaikon, és akkor minden a helyére kerül.
Személyes kapcsolatok